TUNNISTAA

Uhrien ja silminnäkijöiden raportoimien syrjintätapausten pieni määrä osoittaa, että ihmiset aliarvioivat rasististen ilmaisujen merkitystä. Siksi LIGHT ON luo yhdessä keskeisten viranomaisten käytännön välineitä auttaakseen ihmisiä tunnistamaan rasismia ja raportoimaan siitä – tai keksimään vaihtoehtoisia ja laillisia reagointitapoja. Huhtikuussa 2014 UNICRI pilotoi yhdessä kansainvälisen viranomais- ja lakiammattilaisten kanssa erityisen koulutuspaketin. UNICRI  tuottaa myös monitieteisen koulutussuunnitelman ja rasisminvastaisen työkalupakin vahvistaakseen viranomaisten ja kansalaisten kykyä havaita rasistista vihaa ja raportoida siitä.

LIGHT ON tuottaa myös välineitä, joiden avulla verkossa leviävien rasististen ja syrjivien symbolien ja viestien merkitystä voi selittää ja avata ja jotka helpottavat niihin reagoimista.

 KOULUTUSPAKETTI  EETTINEN OHJEISTUS TYÖKALUPAKKI