NAUČI SE PREPOZNATI

Dejstvo, da podcenjujemo rasistična izražanja, se kaže v majhnem številu prijavljenih primerov diskriminacije. Zaradi tega razloga se LIGHT ON povezuje s ključnimi akterji kazenskega pregona in razvija praktična orodja za prepoznavanje in prijavo rasističnih vsebin, hkrati pa išče tudi načine za pozitivno in pravno samo-reagiranje na te pojave.  V aprilu 2014 je UNICRI izvedel pilotni model specializiranega usposabljanja s transnacionalno skupino relevantnih uradnikov kazenskega pregona in pravosodnih uslužbencev. Hkrati bo UNICRI razvil kurikul multidisciplinarnega usposabljanja in pametno zbirko orodij za boj proti rasizmu z namenom opolnomočenja relevantnih uradnikov in državljanov, da bi prepoznavali in prijavljali primere rasnega sovraštva.

Z namenom nasprotovanja rasističnemu jeziku in simbolom prek digitalnih medijev, bo LIGHT ON pripravil orodja za razlago pomenov simbolov in sporočil z rasistično in diskriminatorno vsebino ter možnimi načini reagiranja.

 PREPOZNAJ RASIZEM NA SPLETU - PRAKTIČNI VODIČ

PRIROČNIK ZA DELOVANJE PROTI RASIZMU  PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE