Työsuunnitelma

Perustetaan ENARin koordinoima neuvottelukunta, joka arvioi projektin työkalujen käyttöä.

Tutkitaan rasismin ja syrjinnän ilmeisiä ja piilotettuja symboleita ja analysoidaan sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti, miten erilaiset eurooppalaiset yhteisöt ne näkevät.

Perustetaan viisi maakohtaista koordinaattoria, joiden tehtävänä on edistää paikallisten yhteisöjen aktiivista rooli rasismin vastustamisessa.

Luodaan ja pilotoidaan poliisille ja muille viranomaisille suunnattu koulutuspaketti, joka parantaa heidän kykyään tunnistaa ja vastustaa rasismia.

Kehitetään rasismin vastainen työkalupakki, joka koostuu erilaisille käyttäjille suunnatuista käytännön välineistä. Pakki sisältää ohjeita lain toimeenpanijoille, rasistisen kuvaston tietokannan sekä valmiita raportointimalleja.

Lanseerataan yhteisöllinen raportointijärjestelmä rasismiin puuttumiseksi.

Järjestetään kampanjoita, joiden myötä ihmiset oppivat havaitsemaan ja tunnistamaan syrjiviä toimintatapoja.