Načrt LIGHT ON projekta

Oblikovanje Svetovalnega odbora končnih uporabnikov, ki ga koordinira predstavnik Evropske mreže proti rasizmu (ENAR).
Analiza in znanstveno raziskovanje skritih (implicitnih) in odkritih (eksplicitnih) simbolov rasizma in diskriminacije, ter kvalitativna in kvantitativna analiza, kako so ti simboli zaznavani v različnih evropskih skupnostih;
Vzpostavitev pet Nacionalnih opazovalnih točk, ki bodo spodbujale aktivno vlogo lokalnih skupnosti v nasprotovanju rasizmu;
Oblikovanje in preizkus pilotnega modela za usposabljanje relevantnih uradnikov in pravnih strokovnjakov, da bi le–ti izboljšali svojo sposobnost prepoznavanja in nasprotovanja rasizmu;

Razvoj pametnih orodij proti rasizmu, t.j. vrsta praktičnih instrumentov, namenjenih različnim ciljnim skupinam (vključno s smernicami za organe pregona, vizualno bazo podatkov o rasističnih podobah in s tem povezanim slovarčkom pojmov, ter predlogami za poročanje);
Oblikovati na socialnem omrežju temelječi sistem poročanja o rasizmu na spletu;
Promocija kampanje za identifikacijo diskriminatornih vedenj in spodbujanje projektnih aktivnosti.