Tervek

Egy, az ENAR által működtetett felhasználói tanácsadó testület felállítása

Tudományos kutatás a rasszizmus és diszkrimináció nyílt és rejtett megnyilvánulási formáiról, illetve arról, hogy ezek miként hatnak az európai közösségekre

5 nemzeti megfigyelőpont felállítása annak érdekében, hogy népszerűsítsék a helyi közösségek aktív fellépését a rasszizmussal szemben

Egy olyan tréninganyag kidolgozása, amely fejleszti a hatóságok és hivatalok kapacitását a rasszizmus felismerésében és az ellene való fellépésben

Egy antirasszista eszközkészlet kialakítása, amely a különböző célcsoportoknak ad gyakorlati eszközöket (iránymutatásokat hatóságoknak; vizuális adatbázis és glosszárium, a rasszista megnyilvánulások bejelentéséhez használható űrlapok és felületek).

Hálózatépítés az online rasszizmus bejelentése érdekében

Kampányok indítása a diszkrimináló esetek feltárására.

további tevékenység Magyarországon, hogy a rasszista és kirekesztő megnyilvánulásokat elemző munka részeként az ország egyes egyetemein kutatószemináriumokat indítottunk, mely lehetőséget adott a hallgatók aktív bevonására a programba. Hiszünk abban, hogy a szélsőséges reprezentációkkal, nyelvvel és világképpel szemben vívott harc fontos része az „anti-rasszista” kommunikációs kompetencia fejlesztése, aminek egyik eszköze a kirekesztő üzenetek gyűjtése, elemzése, a rasszizmus eseteinek feltárása. Az elmúlt időszakban a veszprémi, a miskolci, a debreceni, a pécsi egyetemeken, valamint az ELTE-n indultak ilyen kutatószemináriumok. A konferencián bemutatjuk a kutatószemináriumok keretében készült kutatásokat, melyek eredményei minden polgár, közösség, döntéshozó, civil szervezet, újságíró számára fontosak lehetnek, akik naponta szembesülnek a kirekesztés képeivel, szavaival, tetteivel.