TUDNI

A LIGHT ON projektnek a rasszizmus negatív hatásaival foglalkozó kutatásai kimutatták, hogy noha nem elhanyagolható a nyílt etnikai gyűlölet elterjedtsége sem, jóval árnyaltabb képet kapunk, ha a rasszizmust szélesebb körben értelmezzük. A rasszizmus „új”, rejtettebb formái mélyen beágyazottak a társadalomba, ami nagyban megnehezíti észlelésüket és a velük szembeni fellépést.

A projektben felállított vizuális adatbázis jól használható az általunk megvizsgált, gyakran előforduló rasszista, xenofób és radikális szimbólumok, kifejezések feltérképezéséhez. A példák leírását magyarázatok kísérik, mind az eredeti, mind a mai jelentésükre vonatkozóan. 2014 folyamán felkerülnek az egyes szimbólumok különböző társadalmi csoportok általi értelmezését taglaló részletesebb beszámolók.
 

VIZUÁLIS ADATBÁZIS    BLIKI  KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ
 MAGYARUL