A Projekt

A LIGHT ON projekt (Közösségi akciók a rasszizmus és diszkrimináció modern szimbolikájának és nyelvének leküzdésére) Európai Bizottság Fundamental Rights and Citizenship Programja támogatásával jött létre.
A LIGHT ON (2013. január – 2014. december) elsődleges célja, hogy a közösség és a megfelelő hivatalos szervek bevonásával szembeszálljon a rasszizmus normálisként való elfogadásával. Egy olyan kultúra kialakulását támogatjuk, amely elutasítja a rasszizmust, xenofóbiát és más kirekesztést, és aktív részvételt stimulál.

A LIGHT ON a következőket tűzte ki célul:
 Visszaszorítani a rasszista diskurzus elfogadottságát a mindennapi- és a közéletben, olyan tudományos kutatásokra alapozva, amelyek feltárják a nyílt és rejtett rasszista megnyilvánulásokat, illetve elemzik az ezekre adott társadalmi válaszokat. A kutatások alapján állítjuk össze az európai állampolgárok érzékenységének növelését célzó gyakorlati eszközöket is.
 Egy speciális oktató programon keresztül tudatosítani a szakértők és hatóságok felelősségét a gyűlöletbeszéd visszaszorításában, azokban az esetekben is, amikor az rejtett formában jelenik meg, az egyébként elfogadott társadalmi szokásokban.
 Bátorítani a lakosokat, hogy jelentsék az esetleges diszkriminatív megnyilvánulásokat, akár szemtanúi, akár elszenvedői voltak azoknak. Célzott programokon keresztül szeretnénk elérni, hogy a rasszizmus normálisként való elfogadását az aktív civil részvétel váltsa fel. Önálló cselekvés, a megfelelő hatóságokkal való kapcsolatfelvétel, és a diszkriminatív cselekedetek hatósági büntetése.
 Eszközöket biztosítani a különféle antidiszkriminációs európai kampányoknak.

A LIGHT ON a rasszizmus negatív társadalmi hatásaival foglalkozik. A projekt a megelőzésre fekteti a hangsúlyt, segítve az embereket a rasszista megnyilvánulások felismerésében. Pozitív példákat is bemutatunk -- a hagyományos kommunikációs csatornákon túl a közösségi médián keresztül, egy wiki oldal segítségével és egy rövidfilmben is.

Olvassa el a brossúránkat