Projekti

LIGHT ON -projekti etsii yhteisöllisiä keinoja puuttua rasismin ja syrjinnän symboleihin ja puhetapoihin. Projektia rahoitetaan Euroopan komission perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmasta.  

Tammikuusta 2013 joulukuuhun 2014 kestävän projektin tähtäimessä on rasismin arkipäiväistyminen sekä siihen liittyvät kuvastot ja puhetavat. Projekti tarjoaa yleisölle ja lainvalvojille ennaltaehkäisevä ja osallistavia työvälineitä rasismin havaitsemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Mitä näkyvämmin syrjintä nostetaan valokeilaan, sitä tehokkaammin sitä vastaan voi taistella.

LIGHT ON haluaa olla mukana luomassa ilmapiiriä, jossa rasismi ja sen lieveilmiöt tuomitaan ja jossa yksittäiset ihmiset voivat aktiivisesti kamppailla rasismia, ksenofobiaa ja niiden edustamaa suvaitsemattomuutta vastaan.

Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman tavoitteiden mukaisesti LIGHT ON:

haastaa suuntauksen, jossa rasismi ja ksenofobia hyväksytään osaksi normaalia sosiaalista kanssakäymistä ja vuoropuhelua. Projektissa nostetaan tieteellisen tutkimuksen avulla esiin symboleja, jotka suoraan tai epäsuorasti ilmaisevat rasismia. Samalla analysoidaan, miten symbolit erilaisissa yhteisöissä ymmärretään. Tutkimus luo myös perustan työkalupakille, jonka avulla ihmisten rasismitietoisuutta on mahdollista parantaa.

kehittää viranomaisille suunnatun koulutuspaketin ja työkalupakin, jotka neuvovat ammattilaisia tuomitsemaan viharikokset ja syrjivät toimintatavat myös silloin, kun ne on piilotettu tavanomaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen.

rohkaisee eurooppalaisia ihmisiä raportoimaan, jos he joutuvat syrjinnän uhriksi tai silminnäkijäksi. Tavoitteena on syrjinnän proaktiivinen vastustaminen: rasismin normalisoinnin on loputtava ja rikkomusta on seurattava rangaistus, oli se sitten muodollinen tai epämuodollinen.

tuottaa työkaluja Euroopan laajuiseen, projektimaissa käynnistettyyn kampanjatyöhön, jota laaja syrjinnänvastainen yhteenliittymä vahvistaa.

Projektin näkökulma rasismiin on ennaltaehkäisevä: haluamme auttaa ihmisiä tunnistamaan syrjintää nostamalla esiin myönteisiä roolimalleja. Tavoitetta tukevat monipuoliset viestintäkeinot kuten wiki-pohjainen verkkosivu, yhteisöllinen viharikosten raportointijärjestelmä sekä videodokumentti. Suuntaamme huomiomme rasismin kielteisiin sosiaalisiin vaikutuksiin ja analysoimme, miten ihmiset näitä vaikutuksia havainnoivat.