Maakohtaiset koordinaattorit

Maakohtaiset koordinaattorit toimivat tarkkailuasemina LIGHT ON -projektin kohdemaissa. Niissä työskentelee sekä projektihenkilökuntaa että ulkoisia asiantuntijoita, jotka:

- osallistuvat projektin sosiologiseen tutkimukseen kartoittaen rasistista ja syrjivää symboliikkaa ja tutkien sen vaikutusta ihmisiin.

- hankkivat tietoa oman maansa rasismin liittyvistä oikeuskeinoista sekä maassa toimivista rasisminvastaisista organisaatioista, instituutioista ja viranomaisista.

- osallistuvat projektin työvälineiden kehittämiseen.

- verkostoituvat kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja julkisten tahojen kanssa, osallistuvat rasismin leviämistä vastustaviin aloitteisiin ja organisoivat kansallisen tason tiedotuskampanjan.

- vastaavat projektin materiaalien kääntämisestä omalle kielelleen.

- tuottavat oman maansa episodin projektin rasisminvastaiseen videodokumenttiin.

 

Ota yhteyttä omaan maasi koordinaattoriin, jos haluat

 osallistua tiedotuskampanjaan tai oman maasi projektiseminaariin.

 saada tietoa projektin tutkimustuloksista tai -välineistä.

kysyä vinkkejä verkon vihapuheesta tai syrjinnästä raportoimiseen.

tulla mukaan kamppailemaan rasistisia kuvia ja ilmaisuja vastaan.