TIEDÄT

LIGHT ON -projektin tutkimustyö nostaa esiin rasismin kielteiset vaikutukset. Se osoittaa, että vaikka yhä esiintyy myös täysin avointa rasistista vihaa, on katsottava syvemmälle: rasismin ”uudemmat” muodot ovat juurtuneet syvälle yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, ja niitä on sen vuoksi paljon vaikeampi havainnoida ja haastaa.

Projektin visuaalinen tietokanta on käyttökelpoinen kartta yleisimmistä rasistisista, ksenofobisista ja ekstremistisistä symboleista ja sanoista. Myöhemmässä vaiheessa tuotamme lisää tietoa myös tämän kuvaston havainnoinnista ja sen synnyttämistä tulkinnoista erilaisissa sosiaaliryhmissä.

VISUAALINEN TIETOKANTA    BLIKI    REPORT
     

Maakoordinaattorien aineistoa (englanniksi):

 Racist symbols and discourses: from Essentialist to Far-right racism 

 Contemporary racism across Europe