Partnerek 

Region of Abruzzo (Olaszország)

Az Abruzzo Régió Olaszország központi részének politikai és adminisztratív vezetését látja el a legkülönfélébb területeken az egészségügytől a kultúrán át az oktatási, gazdasági, környezetvédelmi kérdésekig. Ez a szervezet ellenőrzi a helyi önkormányzatokat és más helyi hatóságokat is. A Régió Esélyegyenlőségi Irodája rendszeresen indít diszkriminációellenes és a kulturális sokszínűséget támogató programokat. Az elmúlt években az erőszakot és diszkriminációt elszenvedő migráns és kisebbségi közösségekhez tartozó nők részére támogató központot, valamint regionális diszkriminációellenes központot hozott létre.

The Eötvös Loránd University (Hungary)

Az ELTE Magyarország egyik legelismertebb egyeteme, kiemelkedő tudással és tapasztalattal kisebbségi kérdésekben, vagy a rasszizmus kérdésében. A társadalomtudományi karon működő ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék különböző perspektívákból: a szociálpszichológia, a történelem, antropológia, jog, szociológia kínál megközelítéseket olyan jelenségek elemzésére, mint az antiszemitizmus, cigányellenesség, homofóbia, vagy éppen az új tekintélyelvűség különböző formái.  A programban az ELTE-n működő team elsődleges feladata az empirikus szociológiai kutatások összekötése a hatékony kampányformákkal. 

Európai Rasszizmus-ellenes Hálózat - ENAR  (European Network Against Racism)

Az ENAR 1998 dolgozik a rasszizmus, idegengyűlölet és egyéb kirekesztés ellen. Célja a civil társadalom hangjának megerősítése és európai uniós döntéshozatal befolyásolása annak érdekében, hogy:

  • orvosolják a bőrszínen, etnikai, nemzeti, vallási, kulturális hovatartozáson,jogi státuszon alapuló diszkrimináció negatív hatásait; 
  • Népszerűsítsék a sokszínűséget és teremtsék meg a feltételeit annak, hogy mindenki csatlakozhasson egy, az értékek sokszínűségét hirdető közösséghez;
  • Biztosítsák, hogy az antirasszizmus és az esélyegyenlőség minden releváns EU politika részét képezi

ENAR 8 főállású munkatárssal és további ösztöndíjas gyakornokkal dolgozik, több mint 150 szervezetet képvisel.

Nemzetközi Szociológiai Intézet, Gorizia - ISIG (The Institute of International Sociology of Gorizia) (Olaszország)

Az ISIG egy, az olasz Oktatási és Kutatási Minisztérium által leismert független kutatóintézet, az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa melletti speciális tanácsadó státusszal. Az ISIG egyszerre tevékeny a helyi és a nemzetközi kutatási területeken és elismert szakértő a nemzetközi kapcsolatoktól az etnikai és kisebbségi jogi kérdéseken, konfliktuskezelésen át a társadalom- és gazdaságpolitikáig, vagy a helyi fejlesztések kérdéseiig. 

Béke Intézet - The Peace Institute (Szlovénia)

A Béke Intézet – Jelenkori Szociális és Politikai Tanulmányok Intézete egy non-profit kutatóintézet, amely különböző területeken folytat interdiszciplináris kutatásokat a szociológiától az antropológián és jogon át a gazdasági, filozófiai vagy politikatudományi kérdésekig. Az intézet célja nem csupán a társadalmi kérdésekkel kapcsolatos kritikus álláspont kialakítása, de a társadalom aktív alakítása is: a közpolitika számos pontján összekötni a kutatást a gyakorlati oktatási és stratégiai tanácsadói munkával. 

Társadal mi Projektek (Progetti Sociali) (Olaszország)

A Társadalmi Projektek egy olyan vállalkozás, amely elsősorban a társadalmi befogadás, egyenlőség és fenntartható fejlődés támogatása érdekében jött létre. A 2008-ban alapított szervezet konzultánsként és végrehajtó partnerként is részt vesz különböző, a társadalmi befogadás erősítését célzó projektekben, akár tervezőként, akár végrehajtóként vagy koordinátorként. Kutatási, tréning, és kommunikációs területeken is aktív. 

Kisebbségi Ombudsman (Finnország)

A kisebbségi ombudsman feladata a finnországi etnikai kisebbségek helyzetének és jogi védelmének fejlesztése és az etnikai diszkriminációval szembeni fellépés. Hivatala szolgáltatásainak célcsoportját képezik a bevándorlók, a Finnországban élő külföldiek, és olyan hagyományosan itt élő etnikai kisebbségek is, mint a Roma és a Saami közösség.  

The Forum - The Migrant and Refugee Communities Forum in London (UK)

A Migráns és Menekült Közösségek Fóruma azon dolgozik, hogy a bevándorlók és menekültek jogai jobban érvényesülhessenek: megerősítse közösségeiket, egyenlő jogokat biztosítson a magánszemélyeknek. A Fórum rámutat a szolgáltatások hiányosságaira, az intézményes diszkriminációra a bevándorlás-politika, az egészségügy, oktatás, szociális ellátás vagy munkavállalás terén. Mindezt széles spektrumú, innovatív, és migránsok vagy bevándorlók által vezetett közösségépítő, jogvédő, vagy mentoráló projektek révén teszi. 

Az ENSZ Interregionális Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézete - UNICRI 

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa 1967-ben alapította meg az Interregionális Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézetet, kiterjesztve ezzel tevékenységét a bűnmegelőzés és bűnüldözés területén. Az intézet a nemzetközi közösséget és az egyes kormányokat támogatja azon problémák kezelésében, amit a bűnözés jelent a társadalmi békére, fejlődésre és stabilitásra. Hozzájárul a hatékony és fair igazságszolgáltatási rendszerek kialakításához, az emberi jogok népszerűsítéséhez és a sérülékeny társadalmi csoportok védelméhez.
A szervezet munkája hat téma köré szerveződik:
• Fellépés a biztonságra és a fejlődésre veszélyes szervezett bűnözéssel szemben
• Az igazságszolgáltatási rendszer és a sérülékeny csoportok védelmének fejlesztése
• A nemzetközi büntetőjog és gyakorlat terjesztése
• Jó gyakorlatok megosztása, kapacitásfejlesztés az emberi jogok és a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés fejlesztése érdekében
• Biztonságos kormányzás és a terrorizmussal szembeni fellépés
• Tréningek és oktatás: kapacitásfejlesztés a bűnmegelőzés és büntetőjog területén