NEWSLETTER

NEWS

Projektista

LIGHT ON -projekti etsii yhteisöllisiä keinoja puuttua rasismin ja syrjinnän symboleihin ja puhetapoihin ja nostaa esiin rasistisen kuvaston kielteiset yhteisölliset vaikutukset. Sitä rahoitetaan Euroopan komission perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmasta. Projektissa halutaan tukea laaja-alaista stigmatisoinnin kulttuuria, jossa ihmiset voivat proaktiivisesti vastustaa rasismia ja ksenofobiaa sekä niihin liittyvää suvaitsemattomuutta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi projektissa keskitytään avaintoimijoihin, kuten poliisiin, oikeuslaitokseen ja kansalaisjärjestöihin.

Projektia toteuttaa yhteistyössä yhdeksän eurooppalaista organisaatiota. Ne analysoivat tieteellisesti oman alueensa rasistisia ilmaisuja sekä piilotettuja rasismin symboleja ja näiden havainnointia. Samalla avaintoimijoille tarjotaan työvälineitä syrjivän käytöksen paremmaksi tunnistamiseksi. Projektissa työvälineitä myös evaluoidaan, jotta syrjintään voidaan niiden avulla puuttua mahdollisimman tehokkaasti.

Kun huomaat rasistisen symbolin


LIGHT ON -projektin partnerit ovat sitoutuneet suojelemaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, jotka lähettävät projektille rasistisia symboleja. Lähettäjien henkilötietoja ei jaeta toisten osapuolten kanssa, vaan niitä käytetään ainoastaan palautteen lähettämiseen. Lähetetyt kuvat ja ilmaisut arvioidaan LIGHT ON -partnerien yhteenliittymässä ja ne voidaan liittää osaksi projektin työtä. HUOM! – projektille raportointi ei merkitse raportointia viranomaisille. Älä käytä tätä sivustoa raportoidaksesi tapahtumista, joista on sinulle välitöntä vaaraa tai uhkaa.