NEWSLETTER

NEWS

O Projektu

Projekt LIGHT ON (Medskupnostno delovanje za boj proti sodobnemu simbolizmu in jeziku rasizma in diskriminacije) se financira iz programa Temeljne pravice in državljanstvo Evropske komisije in osvetljuje negativne vplive rasističnih simbolov in podob na akterje v Evropi. Cilj projekta je razviti skupno kulturo stigmatizacije rasizma in spodbujati proaktivno vlogo ljudi v delovanju proti rasizmu, ksenofobiji in s tem povezanimi oblikami nestrpnosti. Projekt se osredotoča na ključne akterje v boju proti rasizmu, kot so policija, sodstvo in civilno družbene organizacije.
Projektne aktivnosti izvaja evropsko partnerstvo devetih organizacij. Skupni pristop temelji na znanstvenih analizah lokalnih manifestacij, skritih simbolov rasizma in njihovem družbenem dojemanju, ter ponujanju različnih pristopov, ki omogočajo ključnim akterjem izboljšanje njihove sposobnosti prepoznavanja negativnih vrednot diskriminatornega vedenja in načinov boja proti le-temu. V okviru projekta so organizirani posveti predstavnikov ključnih akterjev, da ocenijo različne pristope, sredstva in produkte ter možnosti njihove ponovne uporabe. S tem se tudi preverja, ali aktivnosti projekta predstavljajo učinkovito odzivanje na različne diskriminatorne situacije.

PREPOZNAJ RASISTIČNI SIMBOL


Partnerji projekta LIGHT ON so zavezani k varovanju zasebnosti posameznikov, ki predložijo rasistični simbol. Osebni podatki bodo uporabljeni zgolj za pošiljanje povratnih informacij. Slike, ki jih bo pregledal konzorcij projekta LIGHT ON, se bodo lahko vključile tudi v raziskovalne aktivnosti projekta. OPOZORILO – ta prijava ni uradna pritožba. Ne uporabljajte te strani za prijavo dogodkov, ki predstavljajo takojšnjo grožnjo ali drugo nevarnost.